Boomkind

Onze geadopteerde zoon Jonathan is in een boom geboren.
Over zijn afkomst wordt veel gespeculeerd en de wildste verhalen doen de ronde. Feit is dat biologische ouders nooit in beeld zijn geweest.
Mijn vrouw en ik maken ons nu grote zorgen over het feit dat Jonathan op een vreemde manier, alleen maar communiceert en contact heeft met bomen en planten.

1 opmerking: