De overwinnaar

Nadat man en vrouw elkaar het jawoord hadden gegeven, sprak de ambtenaar van de burgerlijke stand de traditionele woorden: you may kiss the bride. Daar had de bruidegom op gewacht. Gretig boog hij zich over zijn bruid en beet haar zo hard in de neus dat het bloed op de spierwitte bruidsjurk spatte.
De bruid gilde en er ging een rilling door de zaal maar de bruidegom keek rond met de triomfantelijke blik van de overwinnaar.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten