Een nare ervaring.

Mijn laatste wens is in vervulling gegaan. Ik heb mijn eigen dood mee mogen maken.
Toen ik na enige aarzeling besloten had mijn lichaam te verlaten, ging ik via het openstaande raam de kamer uit  "de wijde wereld in".
Wat een vrij gevoel ! Uitgelaten maakte ik tientallen koprollen.
Maar toen plotseling kantelde het. Ik werd  vastgegrepen en ruw in een ander lichaam geduwd of eerder gepropt.
Ik had te vroeg gejuicht want ik kan u verzekeren dit is een heel nare ervaring.


3 opmerkingen: