Een lezing

Het zou een voordracht worden over koning Lodewijk Napoleon.
Vol goede moed was hij aan de lezing begonnen tot er na enige minuten plotseling iets in hem brak en hij door emotie overmand begon te vertellen over zijn mislukte huwelijk, over zijn kinderen die hem in de steek lieten, over zijn verdriet en over hoe graag hij zou willen verdwijnen.
Terwijl hij sprak, zich met beide handen krampachtig aan de armleuningen van zijn stoel vasthoudend, was de stilte in de zaal te snijden.
Buiten raasde het verkeer voorbij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten