Zijn laatste dag

Herhaaldelijk was hij vol weemoed aan zijn afscheidsbrief aan haar begonnen en telkens had hij hem verscheurd.
Uiteindelijk stopte hij een blad papier met de aanhef : " Liefste Alice ", in een aan haar geadresseerde enveloppe en schreef wanhopig onderaan de verder lege bladzijde : " Voor altijd de jouwe. Dimitri. "
Zorgvuldig plakte hij de enveloppe dicht, deed haar in de brievenbus en aarzelde maar heel even voor hij zijn plan ten uitvoer ging brengen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten